داستان ما

شرکت دانش بنیان منشور فناوری با هدف توسعه مرزهای علوم سامانه ها، نرم افزارها و بازی‏ های تلفن همراه تاسیس گردید و هم اکنون از جمله مجموعه‏ های توانمند و صاحب‏ نظر در انجام پروژه‏ های تولیدی و خدماتی در حوزه فناوری اطلاعات بوده که حاصل آن حسن سابقه و رضایت مشتریان و شرکت‏ های طرف قرارداد بوده است. این شرکت در سال 1394 با ارائه ایده نوین خود در حوزه فناوری واقعیت گسترده، عضو پارک علم و فناوری خراسان شد. هم اکنون شرکت منشور فناوری در حوزه های "سامانه‏ های شبیه ‏ساز واقعیت مجازی" و "نرم افزارهای واقعیت گسترده" اقدام به ارائه محصول می‏ نماید.